English čeština
Homepage » Tisk » Shy » Metal-Rules.com 09/2002 (CAN)

Shy

Metal-Rules.com 09/2002 (CAN)

Heart of Steel: CD Reviews

Překlad:

ILLEGAL ILLUSION - SHY Září 2002 / Vydáno: 1997, nezávislý vydavatel / Hodnocení: 3,0/5 / Recenzoval: JP

O tomhle CD jsem chtěl napsat, přestože jde vzhledem k měřítkům serveru Metal-Rules.com o velmi jemnou záležitost. Vyšlo již před pěti lety, ale nepovažoval bych ho ani za nějaký skrytý klenot. Tato recenze by měla spíše sloužit jako krátký úvod k naprosto obrovskému množství progresivního rocku a hard rocku z východní Evropy. Illegal Illusion pocházejí z České republiky a zde figurují vlastně jako moje první skutečné uvedení tohoto specifického světa. Mluvil jsem s kamarádem, který v našem rádiu vede čtyřhodinový noční program věnovaný prog rocku, a ten potvrdil moje spekulace o tom, že v dané oblasti opravdu existuje obrovská progressive rock/metalová scéna.

Jen tak mimochodem mě seznámil s úletovou tvorbou space rockového seskupení Omega (něco jako Hawkwind). Jsou z Maďarska (alespoň myslím) a vydali asi 20 alb. Na jejich "Best of" albu (dohromady 3 CD), které mi ukázal, je obrázek kapely se všemi jejich zlatými a platinovými deskami! Ten obrázek mě přesvědčil. Copak tisíce fandů na světě nemají slyšet skupiny jako Omega (nebo Illegal Illusion) jenom proto, že jsem o nich (natož je) nikdy neslyšel já?! Takže jsem si řekl, že si musím znovu poslechnout CD, které mi poslali.

Tak zvláštní obal, jako mají Illegal Illusion, jsem ještě neviděl. Základní informace jsou vytištěny na průhledném plastu přilepeném k CD. Vypadá to skvěle. S CD jsem ale musel zacházet hodně citlivě, protože kdybych ho poškrábal, nedá se jen tak vyměnit. Na přední straně je poloviční průhledná nálepka, uvnitř pak průhledný plast vsunutý mezi obal a booklet. Dodává obalu iluzi trojrozměrnosti. Hodně elegantní. Bizarní je i samotný booklet. Oproti "běžnému" bookletu je poloviční a může snadno vypadnout. Je rozkládací, celý z jednoho kusu, barevný, s texty, poděkováním apod. ... a je celý v angličtině, což je taky fajn.

Přese všechna tahle elegantní řešení jsem byl trochu zklamán hudbou samotnou. Je to opravdu progresivní "rock", ne metal. Tvrdší věci se blíží tvrdým baladám od Dream Theater. Vím, že to může některé lidi odradit, ale přesto je to komplexní hudba s mnoha rovinami. Skladba "Xanthix" je v podstatě metal s rychlými bicími a křičenými vokály, ale brzy se opět přejde do pomalejšího tempa. Jedná se o jejich debut vydaný vlastním nákladem, dále vydali dvě nebo tři EP.

Skupina má čtyři členy. Píší docela inteligentní texty, přestože zde jsou určité jazykové bariéry. Podle všeho jsou velmi talentovaní, zdá se mi, že je tu patrný vliv Rush. Album si produkovali sami a zní dost dobře, ačkoli produkce nepatří k nejnápaditějším; zvuk by mohl být čistší a ostřejší. Mám pocit, že Američani jsou často omezní pokud jde o jejich rozhled a zkušenost se současnými hudebními trendy. Sejde z očí, sejde z mysli, řekl bych. Snad vás tahle recenze alespoň trochu seznámila s tímhle světem. Ale ověřte si to laskavě radši na www.illegal.avizo.cz

Joshua Wood

Originál:

Illegal Illusion - Shy
September 2002 | Released: 1997, Independent | Rating: 3.0/5 | Reviewer: JP

I wanted to review this CD even though it is very mellow by the standards of Metal-Rules.com It is five years old but does not really count as a hidden gem either. I decided to review this a very brief introduction to the utterly massive world of Eastern European prog and hard rock. Illegal Illusion is from the Czech Republic and is my first real intro to this unique world. I consulted my buddy who runs the late night, four-hour prog show at my radio station and he confirmed my speculation that there is indeed a massive progressive rock/metal scene out there.

As a side note he introduced me to a trippy space rock band (kinda like Hawkwind) called Omega. They are from Hungary (I think) and have about 20 albums. The three CD-'Best of' Box set he showed me had a picture of the band standing with all their gold and platinum albums! That picture really drove it home it for me. Just because I have never heard of, let alone heard the band Omega, (or Illegal Illusion) does that thousands of fans around the world have not! So I decided I had to revisit this CD they sent to me.

Illegal Illusion has the most unique packaging have ever seen. The band info is printed on a clear, plastic sticker, which was then adhered to the CD. It looks really cool. However, I have to handle this CD very delicately because if I crack or scratch the jewel case, it cannot be replaced. The front cover is half clear sticker style, with a clear plastic insert overlay, put on top of the booklet. This gives it a 3-D type optical illusion. Very neat. The booklet itself is bizarre. It is half the size of a "regular" booklet and falls out easily. It is a giant one-piece fold out with full colour, lyrics, credits etc…and it is all in English, which is nice for me.

Despite all the neat things about this CD I felt a little let down by the music. It really is progressive "Rock" not metal. Their heavier songs reach the level of a heavy Dream Theater ballad for example. I know that might turn some people off but it is still a complex listen with many layers. The tune "Xanthix is actually metal with fast drums and shouted style vocals but slows back down again quite quickly. This is their debut; self financed CD and have two or three EP's since.

The band is a four piece with quite intelligent lyrics even with language barriers. The band are obviously very talented and I would perhaps draw Rush as a bit of an influence. It is self-produced and sound very good although the production is quite subdued, it could have been brighter and more in your face. I find that quite often North Americans are insular in their view and experience of global music trends. Out of sight, out of mind so to speak. Hopefully, this review gave you a glimpse into that world! Do yourself a favour and check out Illegal Illusion at www.illegal.avizo.cz

Joshua Wood